~Bilik Pameran Dan Jualan~
................................................................


~Ucapan~
~Terlebih dahulu saya ingin mengucap syukur kehadrat Ilahi
kerana dengan limpah rahmatnya saya masih dapat terus 
melangkah dalam menguruskan One WaveZ Collection.
~Tak lupa juga kepada seluruh ahli keluarga serta rakan-rakan
 yang selama ini begitu banyak memberi semangat dan
 dokongan  untuk terus memajukan One WaveZ Collection.
~Sekian,Terima Kasih~

~Cetusan Ilham Warisan Zaman~

~Memelihara dan memperkayakan seni batik  lukisan tangan agar tidak lupus ditelan zaman.

~Sentiasa kretif dalam penghasilan corak dan gabungan warna bersesuaian dengan peredaran masa.

~Menyahut seruan kerajaan menjadikan batik sebagai simbol perpaduankepada komuniti majmuk rakyat
 1Malaysia.~ Satu Gelombang ~
~ Satu Malaysia ~
~Bilik Pameran Dan Jualan~
................................................................


~Ucapan~
~Terlebih dahulu saya ingin mengucap syukur kehadrat Ilahi
kerana dengan limpah rahmatnya saya masih dapat terus 
melangkah dalam menguruskan One WaveZ Collection.
~Tak lupa juga kepada seluruh ahli keluarga serta rakan-rakan
 yang selama ini begitu banyak memberi semangat dan
 dokongan  untuk terus memajukan One WaveZ Collection.
~Sekian,Terima Kasih~

~Cetusan Ilham Warisan Zaman~

~Memelihara dan memperkayakan seni batik  lukisan tangan agar tidak lupus ditelan zaman.

~Sentiasa kretif dalam penghasilan corak dan gabungan warna bersesuaian dengan peredaran masa.

~Menyahut seruan kerajaan menjadikan batik sebagai simbol perpaduankepada komuniti majmuk rakyat
 1Malaysia.~ Satu Gelombang ~
~ Satu Malaysia ~