Karnival Dan Promosi

~Dengan bantuan tunjukajar,khidmat nasihat serta kerjasama yang
diberi oleh badan-badan kerajaan seperti Kraftangan Malaysia
membolehkan kami terus berusaha memperkayakan lagi hasil produk
terus kepada pelanggan melalui rangka promosi dan karnival
 yang dianjurkan di setiap pelusuk negeri pada tiap-tiap tahun.~                  

Karnival Dan Promosi

~Dengan bantuan tunjukajar,khidmat nasihat serta kerjasama yang
diberi oleh badan-badan kerajaan seperti Kraftangan Malaysia
membolehkan kami terus berusaha memperkayakan lagi hasil produk
terus kepada pelanggan melalui rangka promosi dan karnival
 yang dianjurkan di setiap pelusuk negeri pada tiap-tiap tahun.~