~Bilik Pameran Dan Jualan~
................................................................


~Ucapan~
~Terlebih dahulu saya ingin mengucap syukur kehadrat Ilahi
kerana dengan limpah rahmatnya saya masih dapat terus 
melangkah dalam menguruskan One WaveZ Collection.
~Tak lupa juga kepada seluruh ahli keluarga serta rakan-rakan
 yang selama ini begitu banyak memberi semangat dan
 dokongan  untuk terus memajukan One WaveZ Collection.
~Sekian,Terima Kasih~

~Bilik Pameran Dan Jualan~
................................................................


~Ucapan~
~Terlebih dahulu saya ingin mengucap syukur kehadrat Ilahi
kerana dengan limpah rahmatnya saya masih dapat terus 
melangkah dalam menguruskan One WaveZ Collection.
~Tak lupa juga kepada seluruh ahli keluarga serta rakan-rakan
 yang selama ini begitu banyak memberi semangat dan
 dokongan  untuk terus memajukan One WaveZ Collection.
~Sekian,Terima Kasih~